Susiya forever

Susiya ligg i den sörlege delen av Vestbredden, omtrent 15 km sör for Hebron. Eg har besökt denne landsbyen berre ein gong, men vart straks gripen av historia og ikkje minst av menneska eg mötte der. I ei årrekke har innbyggarane her lidd under den israelske okkupasjonen. I 1986 vart folka her drivne vekk av israelske busetjarar. Menneska som då budde i grotter og holer, lev no i telt, då grottene har blitt rivne og öydelagt gjentatte gongar. Teltleirane er også rasert med jamne mellomrom, men det er trass alt lettare å repare eller setje opp eit telt, enn å reparere ei hole som er knust av bulldosarar, og fyllt med store kampesteinar.

Landsbyen Susiya kjempar for retten til å forbli på eige land

Landbyen Susiya kjempar for retten til å forbli på eige land

Innbyggarane her lev i svärt vanskelege omstende, utan adekvat infrastruktur for elektrisitet, vatn og transport. Denne situasjonen skuldast delvis at palestinske myndigheiter i for stor grad har latt landsbyen seile sin eigen sjö, men mest lir landsbyen under den israelske okkupasjonen.

Susiya ligg midd mellom ein israelsk busetjing og ein millitärstasjon og får ofte uvennleg besök. Spesielt når det er sabbat og busetjarane har heilagdag, angrip dei gjerne bönder, gjetarar, sauer eller esel. Ledsagarane i South Hebron Hills-teamet er difor ofte i landsbyen på fredagar og lördagar, for å gi beskyttande närvär.Men ein annan stor trussel er rivningsordrene som landsbyen har hengande over seg. Högsterett gav landsbyen i 2001 ein midlertidig rettskjennelse for å returnere til eige land, men denne vart annulert i 2007. Fleire gongar har innbyggarane i landsbyen prövd å anka saka, då dei önskjer å få rett til eige land og få leve i landsbyen sin.

Foto: Susiya Forever

Foto: Susiya Forever

For to dagar sidan var eg i högsterett i Jerusalem for å fölgje saka vidare. Ei stor menneskemengde med folk frå landsbyen, menneskerettsforkjemparar, representantar frå Rabbis for Human Rights, andre interesserte, samt presse, var der for å fölgje saka. Den förste delen av höyringa gjaldt ein underskriftskampansje som den högreorienterte organisasjonen Regavim står bak. Saman med den jödiske busetjinga Susiya önskjer dei å framskunde rivninga av dei fleste bygningane i landsbyen.  Den andre delen gjaldt ei underskriftkampanje frå landsbyinnbyggarane saman med Rabbis for Human Right, som vil ha ei oppheving av blokkaden av omlag 3000 dunums av deira jordbruksland.

Diverre vart det ikkje gjort noko endeleg avgjersle i retten denne dagen. Me satt i timevis og venta på at saka skulle kome opp, og då det endeleg gjaldt Susia, vart höyringa utsett. Så menneska i landsbyen er nöydd til å leve vidare med uvisse, slik dei har gjort i fleire tiår allereie.. Men innbyggarane i landsbyen gir ikkje opp. ”Me vil fortsette å kjempe for retten til å bu på eiga land” fortel dei. ”Our home is everything”. 

LEs meir om Susiya forever her.

Foto: Susiya Forever

Foto: Susiya Forever

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s